Search Placementyogi.com
 

Governors of India

States Names
1 Andhra Pradesh E.S.L. Narasimhan
2 Arunachal Pradesh General Joginder Jaswant Singh
3 Assam Janaki Ballabh Patnaik
4 Bihar Devanand Konwar
5 Chhattisgarh Shekhar Dutt, SM
6 Goa Bharat Vir Wanchoo
7 Gujarat Kamla Beniwal
8 Haryana Jagannath Pahadia
9 Himachal Pradesh Urmila Singh
10 Jammu and Kashmir Narinder Nath Vohra
11 Jharkhand Syed Ahmed
12 Karnataka Hans Raj Bhardwaj
13 Kerala Hans Raj Bhardwaj
14 Madhya Pradesh Ram Naresh Yadav
15 Maharashtra K. Sankaranarayanan
16 Manipur Gurbachan Jagat
17 Meghalaya Ranjit Shekhar Mooshahary
18 Mizoram Vakkom Purushothaman
19 Nagaland Nikhil Kumar
20 Orissa Murlidhar Chandrakant Bhandare
21 Punjab Shivraj Patil
22 Rajasthan Margaret Alva
23 Sikkim Balmiki Prasad Singh
24 Tamil Nadu Konijeti Rosaiah
25 Tripura Dnyandeo Yashwantrao Patil
26 Uttarakhand Aziz Qureshi
27 Uttar Pradesh Banwari Lal Joshi
28 West Bengal M.K. Narayanan

Preview

Thanks for posting your comment! It will be visible soon!
Post Another Comment

1
+
2
=

Name:
Email :
Banner to LogicGuns.com

Hide Page Information